ALGEMENE VOORWAARDEN

Aanmelden
Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen en te verzenden. Het lidmaatschap vangt aan, op de datum van ingang (eerste les).Mama & Co biedt ook een gratis proefles aan. Bij 30 weken zwangerschap of meer, heb je geen recht meer op een gratis proefles. Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van Mama & Co te accepteren.

Als het maximum aantal deelnemers van een groep is bereikt, word je op een wachtlijst geplaatst en krijg je hiervan bericht. Zodra er weer plaats is, neemt Mama & Co contact met je op

Looptijd abonnement
Het Zwanger & Fit abonnement vangt aan vanaf het moment dat je voor de eerste keer meedoet. Het abonnement loopt tot je uitgerekende datum. Wanneer je om medische redenen véér de 37 weken zwangerschap niet meer mee kan doen met de trainingen, krijg je dit gedeelte van je geld teruggestort of we verrekenen dit met bijvoorbeeld de Mama & Fit lessen waarmee je na je bevalling start. Wanneer je een les verhinderd bent, mag je de les op een andere dag inhalen mits er plek is. Wanneer je graag 2x in de week wilt komen sporten, kan dit ook. Hier zijn geen kosten aan verbonden, mits er plek is.

Cursusaanbod & kosten
De Mama & Fit cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten. De Cursus heeft een startdatum en een einddatum. De kosten voor de Mama & Fit cursus bedragen € 95- . Wanneer je het Zwanger & Fit programma hebt gevolgd, krijg je vanzelf via de mail een uitnodiging voor de Mama & Fit cursus.
De Baby & Fit cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten, welke je telkens per 5 kunt verlengen. De kosten voor deze cursus bedragen € 55,- De 5 lessen kunnen in 6 weken opgemaakt worden.
Het Bootcampabonnement kost € 90,- voor 10 bijeenkomsten. Dit abonnement kun je opmaken in 12 weken.

Voor alle cursussen geldt dat als je een les of workout moet missen, je telefonisch moet afmelden.

Deelname aan de lessen
Deelname aan de Mama & Co trainingen is geheel op eigen risico.
Tijdens de training luistert de deelnemer goed naar haar lichaam en volgt zij de instructies op van de trainster.

Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
Voor deelname aan de cursus Zwanger & Fit, Mama & Fit en de Baby & Fit ontvang je een factuur per e-mail.  . Hiervoor wordt toestemming gegeven middels het volledig invullen van het aanmeldformulier.

De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen.
Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag, ontvang je een herinnering.

Deelname aan de lessen van Mama & Co wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Mama & Co behoudt zich het recht voor de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting komt te vervallen.Mama & Co behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.
Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Cursusdagen en omstandigheden
Mama & Co behoudt zich het recht voor om trainingstijden, de locatie, trainingsprogramma’s e.d. te wijzigen.De trainingen gaan altijd door. Alleen bij ziekte van de trainster gaat de training niet door en wordt er een inhaalmogelijkheid aangeboden. Als een training niet doorgaat, wordt dit minimaal een uur voor de start van de training telefonisch of via e-mail gecommuniceerd. Voor Bootcamp geldt dat deze alleen bij extreem slecht weer niet doorgaat.

De trainingen lopen het hele jaar door. Op nationale feestdagen gaan de trainingen niet door. Nationale feestdagen zijn:1 januari (Nieuwjaarsdag), 1e en 2e Paasdag, 27 april (Koningsdag), Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 5 mei (om de 5 jaar) 5 december, Kerstavond en 25 en 26 december (Kerst). 2e) Voor feestdagen wordt geen lidmaatschapsgeld gerestitueerd. Hetzelfde geldt voor andere sluitingsredenen van Mama & Co of de ruimten waar Mama & CO huurt (Tiuri of fitnesscentrum fit4all) die Mama & Co niet verwijtbaar zijn.

Er geld geen restitutie of opschorten van abonnementsgelden wanneer er lessen niet gevolgd kunnen worden als gevolg van maatregelen van het RIVM

Het is niet mogelijk om het abonnement stop te zetten wegens vakantie. Het is wel mogelijk om de gemiste lessen in te halen mits er plek is. Dit gebeurt altijd na telefonisch overleg.

Aansprakelijkheid
Mama & Co stelt zich niet aansprakelijkheid voor zoekgeraakte en/of gestolen persoonlijke eigendommen.Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot deelnemen aan de trainingen, die aangeboden worden door Mama & Co, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Wanneer je een training mist kun je bellen om de training op een andere dag in te halen. Dit kan altijd mits er plek is.

Beëindigen abonnement
Het is mogelijk om het abonnement per direct stop te zetten bij uitval door medische indicatie. Dit dient zo snel mogelijk te worden doorgegeven via frederique@mamaenco.nl Wanneer dit voor de 37 weken zwangerschap is, krijg je het resterende bedrag teruggestort. Wil je na je bevalling deelnemen aan Mama & Fit lessen dan kan het terug te betalen bedrag ook verrekend worden met deze lessen. Zonder opzegging heeft de deelneemster geen recht op restitutie.

Een Bootcamp abonnement kan opgezegd worden na 10 weken. Zonder opzegging wordt het abonnement automatisch met 10 weken verlengd worden.

Marketingdoeleinden
Met het aanvaarden van deze algemene voorwaarden ga je akkoord met het feit dat je via e-mail (Direct Marketing) op de hoogte wordt gehouden van nieuws en het cursusaanbod van Mama & Co . Voor informatie over gebruik van uw persoonlijke gegevens verwijzen wij u naar de Privacy Policy.

 

Start typing and press Enter to search