PRIVACY POLICY

Mama & Co respecteert jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.mamaenco.nl (de Website), facebookpagina van Mama & Co www.facebook.com/mamaenco (Facebook) en de diensten die wij aanbieden (de Diensten). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Persoonsgegevens

Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Jouw toestemming

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, of gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming hebben gekregen bij het aangaan van het abonnement. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kan Mama & Co het contract en de factuur niet opmaken en het abonnementsgeld niet incasseren, waardoor je niet bij ons kunt trainen.

Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van onze Website en Diensten hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:

 • Je naam, zodat we weten wie je bent en de trainer weet wie zij traint
 • Je geboortedatum, zodat de trainer weet hoe oud je bent
 • Je adresgegevens, deze komen op de factuur te staan
 • Je woonplaats, idem
 • Je telefoonnummer, zodat we je kunnen bereiken bij een wijziging of voor een vraag
 • Je e-mailadres, zodat mama & Co je een factuur kan sturen en je op de hoogte kan houden van vervolgcursussen die relevant zijn voor jou. Daarnaast krijg je via de mail of telefonisch eventuele wijzigingen van de trainingen door
 • Uitgerekende datum bij zwangerschap, om einde van je lidmaatschap te bepalen en voor de trainer om te weten in welke fase je zit
 • Je kunt gezondheidsgegevens opgeven die de trainer moet weten voordat je start aan de trainingen, deze worden opgeslagen en gedeeld met de trainer.

Facebook pagina

Mama & Co heeft een facebook pagina. Op die pagina deelt Mama & Co  foto’s die gemaakt zijn tijdens de verschillende cursussen en trainingen. Dit heeft tot doel de Mama & Co community te versterken. Als je niet wilt dat we foto’s delen waarop jij staat afgebeeld, dan kun je een mail sturen naar frederique@mamaenco.nl

Nieuwsbrief

Mama & Co biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Wij zullen jouw gegevens alleen gebruiken voor bovenstaande doelen, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

Beveiliging

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben.
 • Alle medewerkers en trainers van Mama & Co tekenen een geheimhoudingsverklaring.
 • Met derde partijen tekenen wij een verwerkersovereenkomt dat de privacy van jouw gegevens waarborgt.

Bewaartermijn

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven.

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan onze web- en appbouwer, onze leverancier van de administratie software. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.

Doorgifte

Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij geen gegevens.

Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links

Op onze Website en in onze App kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Wijziging van de privacy policy

Mama & Co kan deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij raden je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissen van jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Gegevens Mama & Co

Mama & Co
Spadestraat 21
4818 EK BREDA
frederique@mamaenco.nl

Start typing and press Enter to search